De zuiderdijk ligt in een stiltegebied

We hebben de afgelopen weken niet stilgezeten en zijn op onderzoek uitgegaan. Het blijkt dat de zuiderdijk én een groot stuk daar omheen in een gebied vallen dat door de provincie Noord-Holland is aangewezen als stiltegebied.

Voor een stiltegebied geldt een maximale hoeveelheid geluid van 45 dB, landbouwvoertuigen uitgezonderd. Met de decibel schaal is echter iets vreemds aan de hand, deze is logaritmisch. Een vuistregel is dat bij een verdubbeling van het geluid er 3 dB bij komt. Bij 10x zoveel geluid komt er 10 dB bij, bij 100x zoveel geluid komt er 20 dB bij.

Dit is het bord dat normaal gesproken bij een stiltegebied geplaatst wordt.

Als de norm voor een stiltegebied 45 dB is en een motor geeft 65 dB is er dus al 100x zoveel geluid (in vermogen) dan is toegestaan!!! (Gemiddeld geeft één motor 75 dB op een afstand van 40 meter)

We hebben de provincie aangeschreven en een formeel verzoek ingediend om de borden voor stiltegebied te plaatsen bij de Zuiderdijk. Het antwoord daarop was:

Beste mijnheer Duijts,

Dank voor uw mail en uw opmerkzaamheid ten aanzien van de bebording. Zoals ik in ons telefoongesprek maandag heb aangegeven zijn wij momenteel bezig met een herijking van het stiltegebiedenbeleid. Hierbij zal ook het (her)plaatsen van bebording een aandachtspunt zijn. We nemen dit dus mee, te zijner tijd.

In de hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben,

Met vriendelijke groet,

Ons antwoord daarop:

Dank voor uw antwoord. Het is wel teleurstellend. Termen als  `herijking`, `aandachtspunt` , `het meenemen`, en vooral `te zijner tijd` zijn allemaal clichés voor iemand het bos in sturen en het op de langebaan schuiven.

Een daadkrachtig ambtenaar stuurt gewoon iemand met 10 borden en een kaart naar West-Friesland zodat de er eindelijk tenminste bekend is, dat er hier een stiltegebied is. 

Mijn opmerkzaamheid betreft niet zozeer de afwezigheid van borden, maar wel het feit dat ik nu, na hier 34 jaar in volkomen onwetendheid gewoond te hebben, ontdekt heb, dat het in de weekenden meest lawaaiige stuk van West-Friesland al heel lang door de provincie als stiltegebied is aangewezen.

Het plaatsen van een paar borden zou allicht iets kunnen helpen.

Andere gemeentes met hetzelfde probleem

Drechterland is niet uniek met het probleem van overlast van motoren op een dijk. Ook de gemeente Lingewaard en de gemeente Lopik hebben vergelijkbare problemen.

We hebben verder ook onderzocht wat er in andere gemeentes gedaan is. Een heel duidelijk beeld wat naar voren komt is dat de gemeente zeer waarschijnlijk een rechtszaak kan verwachten na het nemen van maatregelen. Er zijn twee grote motorclubs in Nederland die met én zonder succes rechtszaken tegen andere gemeentes hebben aangespannen en ze gaan tot de Raad van State aan toe, begin deze maand. De gemeente zal het dus zeer zorgvuldig moeten aanpakken en niet in dezelfde valkuilen trappen als de gemeente die de rechtszaak verloor.

In de gemeente Lingewaard is een verbod voor niet-bestemmingsverkeer, maar daar heb je in de praktijk weinig aan, want als de motorrijders zeggen dat ze op weg zijn naar een van de campings aan de dijk, bijvoorbeeld, kan er al niet gehandhaafd worden. Enkel een verbod op motoren zal direct tot een rechtszaak leiden waarbij ‘discriminatie’ het uitgangspunt is. Want, zo schrijft een van de motorclubs op hun website “Wij betalen wegenbelasting en hebben toch ook het recht om over deze dijken te rijden?”  (Het recht op herrie maken dus).

Alleen handhaven op overlast gaat ook niet werken, want overlast alleen wil niet zeggen dat iemand in overtreding is. Elke motor heeft een andere toelatingsnorm qua geluid. We zijn dan ook erg benieuwd naar de voorgestelde metingen die de gemeente wil laten uitvoeren. Wij hebben hier alvast een voorschot op genomen en met een decibelmeter gemeten wat de herrie is van één motor op zo’n 40 m van de dijk, dit gaat gemakkelijk tot 75 dB. Elke verdubbeling van het aantal motoren is een verhoging van 3 dB. Let wel de decibelschaal is logaritmisch, 10 dB erbij wil zeggen 10x zoveel geluid. 20 dB erbij is dus 100x zoveel geluid. Als de norm voor een stiltegebied 45 dB is en een motor geeft 65 dB is er dus al 100x zoveel geluid (in vermogen) dan toegestaan!!!

De gemeente Lopik heeft het goed aangepakt, de motorclubs verloren de rechtszaken, zij hebben een pilot gedraaid waarbij de motoren in het weekend direct geweerd werden en hebben daarna de resultaten onderzocht:

“In tegenstelling tot Lingewaard heeft Lopik ten eerste goed onderbouwd dat “grote aantallen motorfietsen in het weekend afbreuk doen aan de door verweerder in zijn beleid tot uiting gebrachte karaktereigenschappen van de Lekdijk”. Daarmee wordt vooral gebruik door fietsers bedoeld, zoals expliciet vermeld in de uitspraak. Daarnaast heeft Lopik aan de hand van een pilot uit 2017 “kunnen oordelen dat de vermindering van het aantal motorfietsen bijdraagt aan de afname van overlast”.” Over een paar weken volgt de uitspraak van de Raad van State over de situatie van de Lekdijk.

De uitspraak zal zeer binnenkort volgen, zodra deze beschikbaar is, plaatsen we de uitspraak ook op deze website.