Geluidsoverlast

Zowel de ene enkele scheur-motor die je van verre hoort aankomen en nog lang hoort na razen, zijn ook de grote groepen irritant. Zeker als het meerdere grote groepen zijn. Dit is op een zondagmiddag in september, weliswaar was er een wegomleiding en is dit gefilmd op de kruising Elbaweg met de Zuiderdijk, maar normaal rijden deze groepen over de dijk.

Het toegestane geluidsvolume bij de gemiddelde motorfiets ligt op een hoger niveau dan dat van een personenauto – ongeveer 80 decibel tegenover 60 decibel. ‘Een Harley-Davidson mag meer decibel produceren dan een Honda’. De politie is maar beperkt toegerust voor het aanpakken van lawaaiklachten en aan speciale opsporingsambtenaren voor milieuovertredingen is al jaren een gebrek. Lawaaioverlast, hoewel een bekende aantaster van de gezondheid, is bij de overheid geen prioriteit. Motorrijders hebben zelf vaak gehoorbescherming in dus zijn zelf wél voorbereid op het effect van lawaai tijdens het rijden

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/motorlawaai-geldt-als-een-soort-grondrecht-een-ferrari-maakt-ook-lawaai~bb8c7e5dc/

De zuiderdijk ligt in een stiltegebied

We hebben de afgelopen weken niet stilgezeten en zijn op onderzoek uitgegaan. Het blijkt dat de zuiderdijk én een groot stuk daar omheen in een gebied vallen dat door de provincie Noord-Holland is aangewezen als stiltegebied.

Voor een stiltegebied geldt een maximale hoeveelheid geluid van 45 dB, landbouwvoertuigen uitgezonderd. Met de decibel schaal is echter iets vreemds aan de hand, deze is logaritmisch. Een vuistregel is dat bij een verdubbeling van het geluid er 3 dB bij komt. Bij 10x zoveel geluid komt er 10 dB bij, bij 100x zoveel geluid komt er 20 dB bij.

Dit is het bord dat normaal gesproken bij een stiltegebied geplaatst wordt.

Als de norm voor een stiltegebied 45 dB is en een motor geeft 65 dB is er dus al 100x zoveel geluid (in vermogen) dan is toegestaan!!! (Gemiddeld geeft één motor 75 dB op een afstand van 40 meter)

We hebben de provincie aangeschreven en een formeel verzoek ingediend om de borden voor stiltegebied te plaatsen bij de Zuiderdijk. Het antwoord daarop was:

Beste mijnheer Duijts,

Dank voor uw mail en uw opmerkzaamheid ten aanzien van de bebording. Zoals ik in ons telefoongesprek maandag heb aangegeven zijn wij momenteel bezig met een herijking van het stiltegebiedenbeleid. Hierbij zal ook het (her)plaatsen van bebording een aandachtspunt zijn. We nemen dit dus mee, te zijner tijd.

In de hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben,

Met vriendelijke groet,

Ons antwoord daarop:

Dank voor uw antwoord. Het is wel teleurstellend. Termen als  `herijking`, `aandachtspunt` , `het meenemen`, en vooral `te zijner tijd` zijn allemaal clichés voor iemand het bos in sturen en het op de langebaan schuiven.

Een daadkrachtig ambtenaar stuurt gewoon iemand met 10 borden en een kaart naar West-Friesland zodat de er eindelijk tenminste bekend is, dat er hier een stiltegebied is. 

Mijn opmerkzaamheid betreft niet zozeer de afwezigheid van borden, maar wel het feit dat ik nu, na hier 34 jaar in volkomen onwetendheid gewoond te hebben, ontdekt heb, dat het in de weekenden meest lawaaiige stuk van West-Friesland al heel lang door de provincie als stiltegebied is aangewezen.

Het plaatsen van een paar borden zou allicht iets kunnen helpen.