Andere gemeentes met hetzelfde probleem

Drechterland is niet uniek met het probleem van overlast van motoren op een dijk. Ook de gemeente Lingewaard en de gemeente Lopik hebben vergelijkbare problemen.

We hebben verder ook onderzocht wat er in andere gemeentes gedaan is. Een heel duidelijk beeld wat naar voren komt is dat de gemeente zeer waarschijnlijk een rechtszaak kan verwachten na het nemen van maatregelen. Er zijn twee grote motorclubs in Nederland die met én zonder succes rechtszaken tegen andere gemeentes hebben aangespannen en ze gaan tot de Raad van State aan toe, begin deze maand. De gemeente zal het dus zeer zorgvuldig moeten aanpakken en niet in dezelfde valkuilen trappen als de gemeente die de rechtszaak verloor.

In de gemeente Lingewaard is een verbod voor niet-bestemmingsverkeer, maar daar heb je in de praktijk weinig aan, want als de motorrijders zeggen dat ze op weg zijn naar een van de campings aan de dijk, bijvoorbeeld, kan er al niet gehandhaafd worden. Enkel een verbod op motoren zal direct tot een rechtszaak leiden waarbij ‘discriminatie’ het uitgangspunt is. Want, zo schrijft een van de motorclubs op hun website “Wij betalen wegenbelasting en hebben toch ook het recht om over deze dijken te rijden?”  (Het recht op herrie maken dus).

Alleen handhaven op overlast gaat ook niet werken, want overlast alleen wil niet zeggen dat iemand in overtreding is. Elke motor heeft een andere toelatingsnorm qua geluid. We zijn dan ook erg benieuwd naar de voorgestelde metingen die de gemeente wil laten uitvoeren. Wij hebben hier alvast een voorschot op genomen en met een decibelmeter gemeten wat de herrie is van één motor op zo’n 40 m van de dijk, dit gaat gemakkelijk tot 75 dB. Elke verdubbeling van het aantal motoren is een verhoging van 3 dB. Let wel de decibelschaal is logaritmisch, 10 dB erbij wil zeggen 10x zoveel geluid. 20 dB erbij is dus 100x zoveel geluid. Als de norm voor een stiltegebied 45 dB is en een motor geeft 65 dB is er dus al 100x zoveel geluid (in vermogen) dan toegestaan!!!

De gemeente Lopik heeft het goed aangepakt, de motorclubs verloren de rechtszaken, zij hebben een pilot gedraaid waarbij de motoren in het weekend direct geweerd werden en hebben daarna de resultaten onderzocht:

“In tegenstelling tot Lingewaard heeft Lopik ten eerste goed onderbouwd dat “grote aantallen motorfietsen in het weekend afbreuk doen aan de door verweerder in zijn beleid tot uiting gebrachte karaktereigenschappen van de Lekdijk”. Daarmee wordt vooral gebruik door fietsers bedoeld, zoals expliciet vermeld in de uitspraak. Daarnaast heeft Lopik aan de hand van een pilot uit 2017 “kunnen oordelen dat de vermindering van het aantal motorfietsen bijdraagt aan de afname van overlast”.” Over een paar weken volgt de uitspraak van de Raad van State over de situatie van de Lekdijk.

De uitspraak zal zeer binnenkort volgen, zodra deze beschikbaar is, plaatsen we de uitspraak ook op deze website.

Reacties op het pamflet

Half september hebben een aantal buren het plan opgevat om actie te gaan voeren. De afgelopen zomer liep de overlast van motoren de spuigaten uit. Zelfs zo erg dat mensen overwegen om hun huis aan de Zuiderdijk maar te verkopen, omdat ze er niet meer tegen kunnen.

We hebben aan de dijk en vlakbij de dijk een pamflet verspreid en de reacties daarop waren overdonderend.

We bleken niet de enigen waarbij het huilen nader stond dan het lachen. We kregen meer dan 40 emails.

“wij kunnen op zondag niet eens meer in de tuin zitten, we worden gek van de herrie”

“in het weekend wandelen we niet meer op de dijk, het is geen doen”

“wij gaan op zondag altijd weg, zodat we het niet hoeven aan te horen, eigenlijk vluchten we dus en dat is te gek voor woorden”

“ik ben ZZP-er en ik werk tegenwoordig dan maar in het weekend en ik neem maandag en dinsdag vrij, zodat ik rustig in de tuin kan zitten, in het weekend erger ik me wezenloos”

“afgelopen weekend stond het huilen me echt nader dan het lachen”

“wij zitten zo dicht aan de dijk dat we ook last hebben van de stank van de uitlaatgassen”

Onderwerp email “TT Zuiderdijk”

Onderwerp email “motorgeweld”

“ook wij hebben er erg veel last van het is afschuwelijk je hoort ze al van ver komen en toch schrik je er steeds weer van totale overlast”

Ik probeer zo weinig mogelijk aandacht te schenken aan de herrie en de stank, immers, dat wat je aandacht geeft, groeit. Maar dat lukt dus niet altijd.”

“Ook wij zijn het meer dan zat en vinden dat de motoren buitenproportioneel veel gevaar maar ook geluidoverlast met zich meebrengen.”

“Gelukkig zijn de waterscooters nu uit het haventje bij Wijdenes verbannen. Nu de motoren nog.”

“en wat mij betreft ook over de onveilige situatie voor wandelaars en fietsers door deze motorfietsen”

“Het landelijk verkeersveiligheid beleid is gericht op het scheiden van voertuigen van verschillende snelheid. Hoe is het mogelijk dat op de Zuiderdijk kinderen en volwassenen onbeschermd moeten wandelen en fietsen terwijl motoren langs hen heen razen! Levensgevaarlijk en asociaal dat een kleine groep motorrijders een grote groep kinderen en volwassenen in gevaar mag brengen of verjagen van de dijk!”

“mij lijkt het heerlijk als er in het weekend geen motoren op de dijk rijden”

“de provincie Noord-Holland heeft dit gebied aangewezen als stiltegebied, dat betekent dat het geluidsniveau niet boven de 45 dB uit mag komen”

“ik heb overwogen om mijn huis te koop te zetten, ik kan er niet meer tegen”

“Wij wonen niet direct aan de dijk, maar ook wij horen ze van Schellinkhout af optrekken en bij Broekerhaven weer afremmen”

Overlast Zuiderdijk

Het aantal motorrijbewijzen is gestegen van 100.000 in de jaren ’80 naar ruim 1,5 miljoen in 2019. Dit heeft z’n weerslag op onder andere het verkeer op de zuiderdijk in West-Friesland. Bewoners aan de dijk en vlakbij de dijk ervaren grote hinder van motoren in het weekend, zowel de enkeling die vol gas over de dijk scheurt als de grote groepen. Van Schellinkhout tot aan Broekerhaven wordt overlast ervaren, maar ook de dorpen Wijdenes, Oosterleek en hele grote delen van Venhuizen.

Tegelijkertijd bij dit filmpje is het aantal decibel gemeten met een geijkte app. Als er 3dB bijkomt, betekent dat dat de ‘hoeveelheid’ geluid verdubbelt, het vermogen verdubbelt. Deze meting is gedaan op 40 meter afstand, dat betekent dat op 20 meter afstand het geluidsniveau 81 dB was en op 10 meter 87 dB, vergelijkbaar met een motorkettingzaag en dat dus bij elke voorbijrijdende motor opnieuw. Op een mooie voorjaarsdag rijdt er gemiddeld elke drie minuten één of meerdere motoren (groep) voorbij.