Nieuwsbrief februari

Het is even stil geweest, maar er zijn wel degelijk ontwikkelingen geweest na onze laatste nieuwsbrief. Een beleidsmedewerkster van de motoren actie groep, landelijke vereniging, de MAG is bij ons langs geweest voor een gesprek, voor de kerst. Het probleem van overlast wordt ook door hen onderkend, ze proberen hun leden ook bewust te maken van de ervaren overlast, maar het is duidelijk dat ook zij geen invloed hebben op het inperken van de overlast voor omwonenden. Ze zullen zich sterk maken tegen een verbod op de dijk dat uitsluitend gericht is op het weren van motoren, omdat ze dat discriminatie vinden. Een totale afsluiting van wegverkeer vinden ze eerlijker.

Afgelopen woensdag mochten we aanschuiven bij het gesprek van de verkeersalliantie Schellinkhout met wethouder Broeders. Uit dit gesprek bleek dat de weg op de zuiderdijk nog niet is overgedragen aan de gemeente en dat de gesprekken hierover nog gaande zijn. Het Hoogheemraadschap heeft aangegeven initiatieven van de gemeente m.b.t. het aanpakken van de overlast wel te zullen steunen, maar niet zelf te gaan uitvoeren. Het lijkt erop dat er nu een ideale situatie aan het ontstaan is waarbij de bewoners van de Zuiderdijk van het kastje naar de muur zullen worden gewezen. HHNK gaat niets doen want de dijk is stráks niet meer van hen en de gemeente gaat nog niets doen want de dijk is nóg niet van hen.

Verder heeft de gemeente aangegeven dat ze de aanpak van ‘Lopik’ zullen volgen, maar er is nog geen draaiboek of plan van aanpak en het is al eind februari! We konden ons ook niet geheel aan de indruk onttrekken dat de gemeente het rapport uit Lopik nog niet bestudeerd heeft. Wij hebben inmiddels de evaluatie van de proefafsluiting in Lopik in handen. De aanpak was daar even eenvoudig als doeltreffend. Er zijn nulmetingen gedaan in twee weekenden op zaterdag en zondag in maart en april, waarbij het aantal passerende motoren is geteld. Daarna is de weg afgesloten voor motoren in het weekend en zijn in vier andere weekenden weer tellingen gedaan. Het aantal motorrijders daalde van meer dan 250 eind maart, naar nog maar 50 in het weekend van eind september:

Uit: “Lopik evaluatie pilot”

Ook is de ervaren overlast afgenomen, van de ondervraagde bewoners aan die dijk gaf 65% aan dat de overlast was afgenomen. Ook is uitgesplitst waarin de meeste overlast ervaren werd; dat was met name het aantal motoren dat voorbij komt, gevolgd door de geluidsoverlast, daarna de gevaarlijke situaties en als laatste de snelheid van de motorrijders.

Uit “Lopik evaluatie pilot”

Wij zullen zodra het motoren seizoen weer van start gaat, zelf een enquête opstellen en uitschrijven voor de leden van deze nieuwsbrief, zodat we alvast kunnen inventariseren waar de grootste pijnpunten liggen van de ervaren overlast. De afgelopen weekenden was het rustig op de dijk, door de opeenvolgende stormen.

De gemeente wil graag een klankbordgroep samenstellen voor de aanpak van de overlast van motoren op de zuiderdijk, het mooist zou zijn als de leden hiervan geografisch verspreid liggen. Via deze weg willen we de bewoners die vanaf Wijdenes tot Enkhuizen wonen, oproepen om hieraan deel te nemen, mail ons, dan sturen we de aanmeldingen door naar Jeroen Broeders, de wethouder. Ook als je niet direct aan de dijk woont ben je welkom, want de overlast beperkt zich niet tot de eerste 100 m langs de dijk is al gebleken.

Er moet nu echt een plan van aanpak op tafel gaan komen, als dat te lang duurt en de beloofde pilot met proefafsluiting niet in 2020 maar later komt, zullen we de pers weer inschakelen. Het kan niet zo zijn dat de bewoners bij de dijk tussen wal en schip gaan vallen, omdat HHNK en Drechterland nog niet tot een overdracht gekomen zijn. Een nulmeting en een proefafsluiting kunnen volgens ons gewoon volgens de oorspronkelijke planning (2020) gerealiseerd worden door de gemeente, omdat HHNK alle medewerking heeft toegezegd. 

Artikelen in het NHD

Het was een bewogen week. Er zijn verschillende artikelen verschenen in het Noordhollands Dagblad (3, 4 en 6 december) en als kers op de taart vandaag een spotpret over de overlast op de Zuiderdijk. Journalist Leo Blank heeft de zaak opgepikt en er aandacht aan besteed. In het eerste artikel werd uitgelegd dat de gemeente Drechterland en de dijkbewoners zich gesteund voelen door de uitspraak van de Raad van State over het afsluiten van de Lekdijk bij Lopik. Komende zomer wordt overgegaan tot een proefafsluiting van de dijk. In het tweede artikel reageert Kees Bot van de motorclub West-Friesland die wel begrip heeft voor de klachten van de dijkbewoners. Echter hij geeft de schuld aan ‘de rotte appels’ die met grote snelheid voorbijrazen, maar dat is voor de dijkbewoners helaas niet de enige overlast. De grote aantallen toerclubs die af en aan rijden op mooie weekenddagen zijn ook een bron van overlast. Zolang motoren 106 dB mogen produceren, vier keer zo hard als een gemiddeld popconcert (100 dB, 2x 3 dB erbij is dus vier keer zo hard), wordt overlast ervaren.

Het laatste artikel is van de voorzitter van de motorclub 506 uit Venhuizen. Hier wordt gesuggereerd dat de gemeente de oren laat hangen naar ‘enkele nieuwkomers aan de dijk’. We weten allemaal, alleen al aan grote opkomst eind september in onze schuur, dat dat zeker niet het geval is. Er is eerder sprake van enkele bewoners aan de dijk die niet reageerden op ons pamflet en dat zijn voornamelijk de motorliefhebbers. Overigens heeft de voorzitter van de motorclub Venhuizen de uitnodiging voor de bijeenkomst wel gehad, maar heeft hierop niet gereageerd en heeft daarmee de kans om ook gehoord te worden laten lopen. De plannen voor metingen zaten ook al enige tijd in de pen en hierover is ook al veel eerder bericht in het NHD, dit is het resultaat van een langdurig democratisch proces, alle credits daarvoor gaan naar de verkeersalliantie en de betrokken gemeenteraadsleden, dat is niet onze verdienste geweest. Dit hebben we dan ook naar de voorzitter van de mc506 gemaild, maar tot op heden (wederom) geen reactie ontvangen. Dat het probleem zich nu zal verplaatsen naar de kleine dorpen is geen argument, de dorpen hebben een hele andere structuur waardoor racen niet mogelijk is en grote groepen niet door de kleine straatjes passen. Overigens wordt met deze uitspraak dus wel impliciet toegegeven dat er sprake is van overlast door motoren….

Een weekendverbod voor motoren van maart tot en met oktober betekent concreet ongeveer 70 dagen per jaar, dan blijven er altijd nog 295 dagen over om wél over de dijk te rijden. Aanstaande dinsdag hebben we een gesprek met de voorzitster van de landelijke motorvereniging de MAG, maar we zullen duidelijk maken dat de bordjes ’60, lage toeren = minder overlast’ geen enkel effect hebben gehad en dat de grens nu echt bereikt is.
Verder hebben we deze week het rapport ontvangen van de gemeente Lopik over hun pilot en de onderzoeksresultaten en onderhouden we regelmatig contact met de actiegroep in de Krimpenerwaard.

We maken nu gebruik van overlastzuiderdijk@gmail.com omdat er problemen waren met de mailserver van het vorige e-mailadres.

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20191202_32711914/motorrijden-zuiderdijk-in-venhuizen-vanaf-zomer-aan-banden

de eerste reactie daarop:

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20191203_73000704/motorclubs-snappen-overlast-op-zuiderdijk

en de tweede reactie daarop:

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20191205_60957841/motorclub-eist-spoedberaad-met-drechterland-over-afsluiting-zuiderdijk

Actiegroep geluidsoverlast Krimpenerwaard

Screenshot Google Streetview Krimpenerwaard

Door de uitzending van De Monitor ‘je leven vergald door herrie van motoren‘ kwamen we in contact met de actiegroep van de Krimpenerwaard (een dijk tussen Haastrecht en Schoonhoven). Zij hebben net als wij een actiegroep en een website (en een nieuwsbrief). De uitzending van De Monitor ging voornamelijk over hun situatie. Veel zaken zijn vergelijkbaar, de overlast, maar ook de situatie van de dijk (je hebt te maken met provincie, gemeente én waterschap) en ook daar valt de dijk in een stiltegebied.

Wellicht moeten we ook gaan toewerken naar een landelijke aanpak, want elke dijk kan wel z’n eigen actiegroep beginnen, maar het probleem is natuurlijk overal hetzelfde; motoren mogen (bijna) ongelimiteerd herrie maken, er is geen handhaving en bewoners ervaren een enorme overlast.

De website van de actiegroep geluidsoverlast in de Krimpenerwaard is te vinden op: https://geluidoverlast-krimpenerwaard.com/

Je leven vergald door herrie van motoren

Een screenshot van de uitzending met onze Zuiderdijk

Afgelopen zondag was de uitzending van het programma De Monitor over geluidsoverlast door motoren. Het blijkt dat wij aan de dijk niet de enige zijn. We mochten de aftrap geven voor de intro van de uitzending. In de rest van de uitzending komen verschillende belangengroepen aan bod, waaronder ook de bewoners van de Krimpenerwaard die ook heel goed beschrijven wat wij ook ervaren en voelen. e overlast van het lawaai grijpt enorm in, in je privé leven. Je kunt er niet aan ontsnappen tenzij je verhuist of op die dagen gewoon maar weggaat van huis, want zelfs als je in huis zit hoor je het continue geluid van voorbij racende motoren. De beide filmpjes van Machteld kwamen duidelijk in beeld en de bewoners van de Krimpenerwaard hadden precies soortgelijke filmpjes. Overigens worden de motorrijders zelf ook geïnterviewd wat ook een goed inzicht geeft in hun visie en waarom een hard geluid zo ontzettend belangrijk is bij het motorrijden. Hieronder de link naar de uitzending:

https://demonitor.kro-ncrv.nl/uitzendingen/je-leven-vergald-door-herrie-van-motoren

Verder werd ook duidelijk dat je het van handhaving niet moet hebben. Bepaalde merken mogen gewoon 106 decibel produceren, wat 20 tot 30 keer harder is dan een kettingzaag en overeenkomt met de hoeveelheid geluid van een popconcert. Bij meer dan 100 dB is gehoorschade na een kwartier blootstelling al een feit.

De monitor heeft geluidsoverlast als dossier opgenomen en ze zoeken (nog steeds) ervaringen en verhalen, je kunt je verhaal hier kwijt:

https://demonitor.kro-ncrv.nl/deel-jouw-verhaal/geluidsoverlast

RvS doet uitspraak over ‘Lopik’

De Raad van State stelt in de uitspraak dat er wel degelijk sprake is van geluidsoverlast van motoren, dat de grote aantallen recreatieve motorrijders in het weekend afbreuk doen aan het gemeentelijk en provinciale beleid gericht op het stimuleren van fietsen en wandelen, en dat het college de proportionaliteit in acht heeft genomen door de geslotenverklaring voor motorfietsen te laten gelden voor een beperkte periode en voor een beperkt deel van de Lekdijk. Daarmee sluit de Raad van State zich aan bij de eerdere uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland: alle belangen tegen elkaar afwegende en uit een oogpunt van verkeersveiligheid/overlast dient het belang van de omwonenden te prevaleren boven het belang van de motorrijders.

De rest is te lezen op: https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@118372/201901278-1-a2/?fbclid=IwAR0QcjvtIJV0ZKA9OpDwDJndB9lxFS9uMWJ1jaFJ0lKXuG1T6YCgCW8x41Y#highlight=201901278

Uitzending De Monitor

Op onze zoektocht naar informatie over geluidsoverlast, kwamen we deze uitzending tegen. Zeer de moeite waard om te bekijken:

https://demonitor.kro-ncrv.nl/uitzendingen/uitzending-jaarlijks-overlijden-duizenden-mensen-door-geluidshinder

Er is overal herrie om ons heen en dat lawaai neemt alsmaar toe. Opgevoerde scooters, quads, vliegtuiglawaai, terrassen die tot laat in de avond open zijn. Een op de drie Nederlanders wordt blootgesteld aan geluidsniveaus die onverantwoord hoog zijn. En dát blijkt desastreus voor onze gezondheid. Er is steeds meer bewijs dat langdurige blootstelling aan lawaai hart- en vaatziekten, depressies en leerproblemen bij kinderen veroorzaakt. De wereldgezondheidsorganisatie WHO sloeg afgelopen najaar alarm en kwam met het dringende advies aan overheden om omgevingslawaai drastisch omlaag te brengen. De vraag is alleen: hoe krijgen we het stiller?

Geslaagde bijeenkomst 30 september

De bijeenkomst van dijkbewoners en vlakbij-de-dijkbewoners van maandag 30 september was zeer geslaagd. Er kwamen zo’n 40 mensen op af en we kregen ook veel e-mails van mensen die meldden dat ze er graag bij hadden willen zijn, maar verhinderd waren. Nog steeds druppelen er e-mails binnen van mensen die het pamflet gevonden hebben en de overlast onderschrijven.

Op de bijeenkomst hebben we uitgelegd hoe we tot dit initiatief gekomen zijn. De overlast neemt jaar na jaar toe. Rein is hier dertig jaar geleden komen wonen en toen werd zijn huis als niet courant bestempeld omdat het zo ontzettend afgelegen zou liggen. We zijn ook op onderzoek uitgegaan in de tijd tussen het verspreiden van het pamflet en de bijeenkomst. Toen ontdekten we dat de dijk in een groot stiltegebied valt, aangewezen door de provincie.

Verder hebben we contact gehad met de gemeente Lopik over hun aanpak bij het weekend verbod voor motoren van maart tot oktober. Daar zijn metingen verricht voor en na het afsluiten van een deel van de dijk en de overlast nam aantoonbaar af. Zoals verwacht gingen de motorenclubs hierover naar de rechter om het verbod ongedaan te krijgen. Wat ze eerder gelukt is in Brabant, de gemeente moest daar het verbod ongedaan maken. In Lopik hield het verbod bij de rechter wel staande, omdat zij het anders aangepakt hebben. De motorenclubs zijn nu tot de Raad van State aan toe gegaan. De uitspraak van de Raad van State hierover laat nog even op zich wachten en zal ergens in november komen.

Bij de bijeenkomst was wethouder Jeroen Broeders ook aanwezig, die aangaf bezig te zijn met dit thema. Er was sprake van een vervroeging van de metingen aan de Zuiderdijk, in plaats van 2020 al in 2019. Helaas is dit afgestemd door CDA en VVD. De heer Broeders was bij deze vergaderingen toen niet aanwezig helaas. We hebben als dijkbewoners benadrukt dat de gemeente heel goed moet kijken naar de aanpak van Lopik, omdat die het meest succesvol is.

Hindernissen in dit traject zijn onder andere het feit dat de gemeente geen eigenaar is van de dijk, maar het Hoogheemraadschap. We houden vinger aan de pols!

Er is in Schellinkhout een verkeersalliantie geweest, maar deze bestond maar uit een beperkt aantal leden. Dit was onderdeel van het project vitale dorpen. Tijdens de bijeenkomst werd door een van de leden gemeld dat iedereen welkom was op de eerstvolgende bijeenkomst, maar tot op heden hebben wij hier nog geen informatie over ontvangen.

“Jullie verpesten andermans pleziertje!”

We kregen één email, zonder aanhef, zonder naam, met het onderwerp ‘onzin’, met de volgende mededeling:

Zuiderdijk bewoners wat willen jullie nog meer verbieden gun een ander ook zijn plezier in het weekend.”

Ons antwoord daar op:

Beste ***,

We hebben inmiddels 30 emails gekregen van mensen die het met ons eens zijn. Een greep uit de reacties onderaan deze mail. Je kunt natuurlijk stellen dat al deze mensen gewoon maar domme zeikerds zijn die er op uit zijn om het pleziertje van de ander in het weekend te vergallen. Daarmee sluit je meteen de discussie en kun je alle verantwoordelijkheid van je bordje vegen, klaar opgelost. Immers JOUW pleziertje staat centraal en of een ander er hinder van heeft interesseert je dan niet?

Je zou ook kunnen denken ‘he wat vervelend dat mensen overlast ervaren van mijn hobby en wat kan ik eraan doen’. Natuurlijk zijn de bewoners er niet op uit om van alles te verbieden, maar het gaat erom dat iedereen van zijn weekend kan genieten, ook de bewoners, de wandelaars en de fietsers op de dijk. Wij rijden bijvoorbeeld graag met onze paarden in de duinen en op het strand, het strand is verboden voor paarden van maart tot en met oktober en dat vinden wij heel redelijk. Immers het strand is behoorlijk druk en dus is het in die periode ongeschikt om daar ook nog eens met paarden te gaan rijden, ,mountainbikers en loslopende honden. Ik ervaar dat helemaal niet als een beperking van MIJN pleziertje, ik snap dat ik het strand moet delen met anderen en dat doe ik graag, zodat een ander ook kan genieten. Op het strand rijden doen wij dan wel weer als het daar rustiger is. Iets dergelijks zou ook afgesproken kunnen worden voor de Zuiderdijk. Iedereen op z’n eigen tijd zijn of haar hobby uitoefenen, maar zonder dat er overlast ervaren wordt.

Dat er een serieus probleem is blijkt wel uit onderstaande reacties. Het kan niet zo zijn dat motorrijders het recht hebben om het weekend  van de dijkbewoners te vergallen, we leven hier samen dus moet je ook rekening met elkaar houden. Wij zijn ook best bereid om goede afspraken te maken en we zijn echt niet uit op een totaalverbod. Dat de bordjes ’60 km en lage toeren = minder overlast’ niet helpen moge duidelijk zijn.

“wij kunnen op zondag niet eens meer in de tuin zitten, we worden gek van de herrie”

“in het weekend wandelen we niet meer op de dijk, het is geen doen”

“wij gaan op zondag altijd weg, zodat we het niet hoeven aan te horen, eigenlijk vluchten we dus en dat is te gek voor woorden”

“ik ben ZZP-er en ik werk tegenwoordig dan maar in het weekend en ik neem maandag en dinsdag vrij, zodat ik rustig in de tuin kan zitten, in het weekend erger ik me wezenloos”

“afgelopen weekend stond het huilen me echt nader dan het lachen”

“wij zitten zo dicht aan de dijk dat we ook last hebben van de stank van de uitlaatgassen”

Onderwerp email “TT Zuiderdijk”

Onderwerp email “motorgeweld”

“ook wij hebben er erg veel last van het is afschuwelijk je hoort ze al van ver komen en toch schrik je er steeds weer van totale overlast”

“Ik probeer zo weinig mogelijk aandacht te schenken aan de herrie en de stank, immers, dat wat je aandacht geeft, groeit. Maar dat lukt dus niet altijd.”

“Ook wij zijn het meer dan zat en vinden dat de motoren buitenproportioneel veel gevaar maar ook geluidoverlast met zich meebrengen.”

“Gelukkig zijn de waterscooters nu uit het haventje bij Wijdenes verbannen. Nu de motoren nog.”

“en wat mij betreft ook over de onveilige situatie voor wandelaars en fietsers door deze motorfietsen”

“Het landelijk verkeersveiligheid beleid is gericht op het scheiden van voertuigen van verschillende snelheid. Hoe is het mogelijk dat op de Zuiderdijk kinderen en volwassenen onbeschermd moeten wandelen en fietsen terwijl motoren langs hen heen razen! Levensgevaarlijk en asociaal dat een kleine groep motorrijders een grote groep kinderen en volwassenen in gevaar mag brengen of verjagen van de dijk!”

“mij lijkt het heerlijk als er in het weekend geen motoren op de dijk rijden”

“de provincie Noord-Holland heeft dit gebied aangewezen als stiltegebied, dat betekent dat het geluidsniveau niet boven de 45 dB uit mag komen”

Kortom, hopelijk kunnen we eruit komen met z’n allen zodat IEDEREEN kan genieten van z’n welverdiende weekend. Dus ook u bent van harte  uitgenodigd om mee te komen denken maandag.

Geluidsoverlast

Zowel de ene enkele scheur-motor die je van verre hoort aankomen en nog lang hoort na razen, zijn ook de grote groepen irritant. Zeker als het meerdere grote groepen zijn. Dit is op een zondagmiddag in september, weliswaar was er een wegomleiding en is dit gefilmd op de kruising Elbaweg met de Zuiderdijk, maar normaal rijden deze groepen over de dijk.

Het toegestane geluidsvolume bij de gemiddelde motorfiets ligt op een hoger niveau dan dat van een personenauto – ongeveer 80 decibel tegenover 60 decibel. ‘Een Harley-Davidson mag meer decibel produceren dan een Honda’. De politie is maar beperkt toegerust voor het aanpakken van lawaaiklachten en aan speciale opsporingsambtenaren voor milieuovertredingen is al jaren een gebrek. Lawaaioverlast, hoewel een bekende aantaster van de gezondheid, is bij de overheid geen prioriteit. Motorrijders hebben zelf vaak gehoorbescherming in dus zijn zelf wél voorbereid op het effect van lawaai tijdens het rijden

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/motorlawaai-geldt-als-een-soort-grondrecht-een-ferrari-maakt-ook-lawaai~bb8c7e5dc/

De zuiderdijk ligt in een stiltegebied

We hebben de afgelopen weken niet stilgezeten en zijn op onderzoek uitgegaan. Het blijkt dat de zuiderdijk én een groot stuk daar omheen in een gebied vallen dat door de provincie Noord-Holland is aangewezen als stiltegebied.

Voor een stiltegebied geldt een maximale hoeveelheid geluid van 45 dB, landbouwvoertuigen uitgezonderd. Met de decibel schaal is echter iets vreemds aan de hand, deze is logaritmisch. Een vuistregel is dat bij een verdubbeling van het geluid er 3 dB bij komt. Bij 10x zoveel geluid komt er 10 dB bij, bij 100x zoveel geluid komt er 20 dB bij.

Dit is het bord dat normaal gesproken bij een stiltegebied geplaatst wordt.

Als de norm voor een stiltegebied 45 dB is en een motor geeft 65 dB is er dus al 100x zoveel geluid (in vermogen) dan is toegestaan!!! (Gemiddeld geeft één motor 75 dB op een afstand van 40 meter)

We hebben de provincie aangeschreven en een formeel verzoek ingediend om de borden voor stiltegebied te plaatsen bij de Zuiderdijk. Het antwoord daarop was:

Beste mijnheer Duijts,

Dank voor uw mail en uw opmerkzaamheid ten aanzien van de bebording. Zoals ik in ons telefoongesprek maandag heb aangegeven zijn wij momenteel bezig met een herijking van het stiltegebiedenbeleid. Hierbij zal ook het (her)plaatsen van bebording een aandachtspunt zijn. We nemen dit dus mee, te zijner tijd.

In de hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben,

Met vriendelijke groet,

Ons antwoord daarop:

Dank voor uw antwoord. Het is wel teleurstellend. Termen als  `herijking`, `aandachtspunt` , `het meenemen`, en vooral `te zijner tijd` zijn allemaal clichés voor iemand het bos in sturen en het op de langebaan schuiven.

Een daadkrachtig ambtenaar stuurt gewoon iemand met 10 borden en een kaart naar West-Friesland zodat de er eindelijk tenminste bekend is, dat er hier een stiltegebied is. 

Mijn opmerkzaamheid betreft niet zozeer de afwezigheid van borden, maar wel het feit dat ik nu, na hier 34 jaar in volkomen onwetendheid gewoond te hebben, ontdekt heb, dat het in de weekenden meest lawaaiige stuk van West-Friesland al heel lang door de provincie als stiltegebied is aangewezen.

Het plaatsen van een paar borden zou allicht iets kunnen helpen.