Nieuwsbrief februari

Het is even stil geweest, maar er zijn wel degelijk ontwikkelingen geweest na onze laatste nieuwsbrief. Een beleidsmedewerkster van de motoren actie groep, landelijke vereniging, de MAG is bij ons langs geweest voor een gesprek, voor de kerst. Het probleem van overlast wordt ook door hen onderkend, ze proberen hun leden ook bewust te maken van de ervaren overlast, maar het is duidelijk dat ook zij geen invloed hebben op het inperken van de overlast voor omwonenden. Ze zullen zich sterk maken tegen een verbod op de dijk dat uitsluitend gericht is op het weren van motoren, omdat ze dat discriminatie vinden. Een totale afsluiting van wegverkeer vinden ze eerlijker.

Afgelopen woensdag mochten we aanschuiven bij het gesprek van de verkeersalliantie Schellinkhout met wethouder Broeders. Uit dit gesprek bleek dat de weg op de zuiderdijk nog niet is overgedragen aan de gemeente en dat de gesprekken hierover nog gaande zijn. Het Hoogheemraadschap heeft aangegeven initiatieven van de gemeente m.b.t. het aanpakken van de overlast wel te zullen steunen, maar niet zelf te gaan uitvoeren. Het lijkt erop dat er nu een ideale situatie aan het ontstaan is waarbij de bewoners van de Zuiderdijk van het kastje naar de muur zullen worden gewezen. HHNK gaat niets doen want de dijk is stráks niet meer van hen en de gemeente gaat nog niets doen want de dijk is nóg niet van hen.

Verder heeft de gemeente aangegeven dat ze de aanpak van ‘Lopik’ zullen volgen, maar er is nog geen draaiboek of plan van aanpak en het is al eind februari! We konden ons ook niet geheel aan de indruk onttrekken dat de gemeente het rapport uit Lopik nog niet bestudeerd heeft. Wij hebben inmiddels de evaluatie van de proefafsluiting in Lopik in handen. De aanpak was daar even eenvoudig als doeltreffend. Er zijn nulmetingen gedaan in twee weekenden op zaterdag en zondag in maart en april, waarbij het aantal passerende motoren is geteld. Daarna is de weg afgesloten voor motoren in het weekend en zijn in vier andere weekenden weer tellingen gedaan. Het aantal motorrijders daalde van meer dan 250 eind maart, naar nog maar 50 in het weekend van eind september:

Uit: “Lopik evaluatie pilot”

Ook is de ervaren overlast afgenomen, van de ondervraagde bewoners aan die dijk gaf 65% aan dat de overlast was afgenomen. Ook is uitgesplitst waarin de meeste overlast ervaren werd; dat was met name het aantal motoren dat voorbij komt, gevolgd door de geluidsoverlast, daarna de gevaarlijke situaties en als laatste de snelheid van de motorrijders.

Uit “Lopik evaluatie pilot”

Wij zullen zodra het motoren seizoen weer van start gaat, zelf een enquête opstellen en uitschrijven voor de leden van deze nieuwsbrief, zodat we alvast kunnen inventariseren waar de grootste pijnpunten liggen van de ervaren overlast. De afgelopen weekenden was het rustig op de dijk, door de opeenvolgende stormen.

De gemeente wil graag een klankbordgroep samenstellen voor de aanpak van de overlast van motoren op de zuiderdijk, het mooist zou zijn als de leden hiervan geografisch verspreid liggen. Via deze weg willen we de bewoners die vanaf Wijdenes tot Enkhuizen wonen, oproepen om hieraan deel te nemen, mail ons, dan sturen we de aanmeldingen door naar Jeroen Broeders, de wethouder. Ook als je niet direct aan de dijk woont ben je welkom, want de overlast beperkt zich niet tot de eerste 100 m langs de dijk is al gebleken.

Er moet nu echt een plan van aanpak op tafel gaan komen, als dat te lang duurt en de beloofde pilot met proefafsluiting niet in 2020 maar later komt, zullen we de pers weer inschakelen. Het kan niet zo zijn dat de bewoners bij de dijk tussen wal en schip gaan vallen, omdat HHNK en Drechterland nog niet tot een overdracht gekomen zijn. Een nulmeting en een proefafsluiting kunnen volgens ons gewoon volgens de oorspronkelijke planning (2020) gerealiseerd worden door de gemeente, omdat HHNK alle medewerking heeft toegezegd. 

2 gedachten over “Nieuwsbrief februari”

 1. Vandaag 5 april 2020 is het ongekend hoeveel motoren er over de Zuiderdijk rijden.
  Velen gaan te hard en de helft rijdt met uitlaten die meer geluid maken dan wettelijk is toegestaan.

  Ik durf vandaag als inwoner van Wijdenes geen rondje over de dijk te wandelen of fietsen. Zelfs in mijn achtertuin aan de Molenweg klinkt constant het geluid, gebrom, gejank van de motoren. Ik heb maar oorpluggen ingedaan…

  Ik weet dat het lastig is om de motorenstroom te reguleren of zelfs te verbieden, maar een paar zondagen handhaven met mobiele snelheids- en geluidscontroles zal wellicht al helpen. Ik gun iedereen zijn/haar plezier, ook motorrijders…maar wel binnen de wettelijke kaders die zijn aangegeven en op een manier waarbij de overlast voor andere weggebruikers en omwonenden zo klein mogelijk blijft. En als blijkt dat dit niet moelijk is, ben ik voor afsluiting van de dijk voor motorrijders.

  Met vriendelijke groet,

  Bart van ’t Hoff

 2. Goedemiddag,

  Wij verblijven op een recreatiepark aan de West-Friese dijk tussen Schoorldam en Krabbedam en ook bij ons was het afgelopen weekend slecht buiten zitten.
  Voor wandelaars, fietsers en parkrecreanten is het op dit soort dagen op de smalle dijk ook zeer onveilig vanwege het grote aantal motorrijders.
  De motoren hoor je van verre al aankomen en hoewel niet iedereen te hard rijdt zijn er weinig motoren die geen geluidsoverlast verzorgen.
  Het lijkt net of men bij ons door de tuin rijdt !
  Aangezien de motorrijders niet bereid zijn tot concessies moet er dan maar door B&W worden ingegrepen

  Ook wij zijn hier op ons park de geluidsoverlast meer dan zat en allemaal groot voorstander van weekend afsluitingen van dit soort wegen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *