Nieuwsbrief mei 2021

We zijn er bijna….
Afgelopen tijd hebben we bijna tweewekelijks contact gehad met de gemeente over wanneer nou dan eindelijk het verkeersbesluit gepubliceerd zou worden. Eind april werd medio mei en dan nu is het besluit dan eindelijk gepubliceerd:
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-23543.html
Nu gaat de bezwaartermijn van zes weken lopen en zal dus half juni dan eindelijk de afsluiting in de weekenden een feit zijn. Echter wij rusten pas als de borden er hangen! In ons gesprek met politie, gemeente en HHNK werd al duidelijk dat de politie geen prioriteit geeft aan handhaving van het verbod. Gelukkig heeft de gemeente wel BOA’s beschikbaar die bevoegd zijn
om dit verbod te handhaven. Zoals ze ook bijvoorbeeld een inrijverbod in de stad bij eenrichtingsverkeer kunnen handhaven. De situatie is eenduidig; er hangt een verbodsbord en doorrijden is een duidelijke overtreding.

Enquête over de visie buitengebied Drechterland
De gemeente heeft een enquête uitgezet om de mening van bewoners te vragen over de visie op het buitenleven in onze gemeente. Dit is een kans om uw mening te geven over de ontwikkeling van onder andere de omgeving van de Zuiderdijk.
https://samen.drechterland.nl/nl-NL/projects/verhaallijn-buitenleven-voor-iedereen
Deze enquête staat nog 14 dagen open.

Landelijke actie van overkoepelende actiegroep
De NEFOM, de landelijke groep waar wij ook bij aangesloten zijn, heeft ook niet stilgezeten. Samen met de actiegroep in Deventer zijn ze gestart met een spandoeken actie om het streven van maximaal 70 dB onder de aandacht te brengen. Wij hebben bewust ervoor gekozen hier (nog) niet aan mee te doen, omdat we onze energie eerst willen richten op de afsluiting van de dijk in de weekenden voor motorrijders. In hun nieuwsbrief blijkt ook wel dat er steeds meer bewoners door heel Nederland in actie komen tegen de buitenproportionele overlast van motorrijders, op mooie dagen. Ook wordt op steeds meer plaatsen de aanpak ‘Lopik’ gevolgd om wegen af te sluiten. (Opvallend genoeg in een veel hoger tempo dan dat onze gemeente en Hoogheemraadschap dat konden.)

Gezellige kaart van een motorrijder
Afgelopen weekend ontvingen wij een kaart met een zonnebloem, van de Parkinson stichting, met daarin een brief van een gefrustreerde motorrijder. Wél mét postzegel, dat scheelt weer.

“Geniet nog even van je rust”: dreigbrief om motorenverbod op de mat bij actiegroep – NH Nieuws