Uitzending De Monitor

Op onze zoektocht naar informatie over geluidsoverlast, kwamen we deze uitzending tegen. Zeer de moeite waard om te bekijken:

https://demonitor.kro-ncrv.nl/uitzendingen/uitzending-jaarlijks-overlijden-duizenden-mensen-door-geluidshinder

Er is overal herrie om ons heen en dat lawaai neemt alsmaar toe. Opgevoerde scooters, quads, vliegtuiglawaai, terrassen die tot laat in de avond open zijn. Een op de drie Nederlanders wordt blootgesteld aan geluidsniveaus die onverantwoord hoog zijn. En dát blijkt desastreus voor onze gezondheid. Er is steeds meer bewijs dat langdurige blootstelling aan lawaai hart- en vaatziekten, depressies en leerproblemen bij kinderen veroorzaakt. De wereldgezondheidsorganisatie WHO sloeg afgelopen najaar alarm en kwam met het dringende advies aan overheden om omgevingslawaai drastisch omlaag te brengen. De vraag is alleen: hoe krijgen we het stiller?

Geslaagde bijeenkomst 30 september

De bijeenkomst van dijkbewoners en vlakbij-de-dijkbewoners van maandag 30 september was zeer geslaagd. Er kwamen zo’n 40 mensen op af en we kregen ook veel e-mails van mensen die meldden dat ze er graag bij hadden willen zijn, maar verhinderd waren. Nog steeds druppelen er e-mails binnen van mensen die het pamflet gevonden hebben en de overlast onderschrijven.

Op de bijeenkomst hebben we uitgelegd hoe we tot dit initiatief gekomen zijn. De overlast neemt jaar na jaar toe. Rein is hier dertig jaar geleden komen wonen en toen werd zijn huis als niet courant bestempeld omdat het zo ontzettend afgelegen zou liggen. We zijn ook op onderzoek uitgegaan in de tijd tussen het verspreiden van het pamflet en de bijeenkomst. Toen ontdekten we dat de dijk in een groot stiltegebied valt, aangewezen door de provincie.

Verder hebben we contact gehad met de gemeente Lopik over hun aanpak bij het weekend verbod voor motoren van maart tot oktober. Daar zijn metingen verricht voor en na het afsluiten van een deel van de dijk en de overlast nam aantoonbaar af. Zoals verwacht gingen de motorenclubs hierover naar de rechter om het verbod ongedaan te krijgen. Wat ze eerder gelukt is in Brabant, de gemeente moest daar het verbod ongedaan maken. In Lopik hield het verbod bij de rechter wel staande, omdat zij het anders aangepakt hebben. De motorenclubs zijn nu tot de Raad van State aan toe gegaan. De uitspraak van de Raad van State hierover laat nog even op zich wachten en zal ergens in november komen.

Bij de bijeenkomst was wethouder Jeroen Broeders ook aanwezig, die aangaf bezig te zijn met dit thema. Er was sprake van een vervroeging van de metingen aan de Zuiderdijk, in plaats van 2020 al in 2019. Helaas is dit afgestemd door CDA en VVD. De heer Broeders was bij deze vergaderingen toen niet aanwezig helaas. We hebben als dijkbewoners benadrukt dat de gemeente heel goed moet kijken naar de aanpak van Lopik, omdat die het meest succesvol is.

Hindernissen in dit traject zijn onder andere het feit dat de gemeente geen eigenaar is van de dijk, maar het Hoogheemraadschap. We houden vinger aan de pols!

Er is in Schellinkhout een verkeersalliantie geweest, maar deze bestond maar uit een beperkt aantal leden. Dit was onderdeel van het project vitale dorpen. Tijdens de bijeenkomst werd door een van de leden gemeld dat iedereen welkom was op de eerstvolgende bijeenkomst, maar tot op heden hebben wij hier nog geen informatie over ontvangen.

“Jullie verpesten andermans pleziertje!”

We kregen één email, zonder aanhef, zonder naam, met het onderwerp ‘onzin’, met de volgende mededeling:

Zuiderdijk bewoners wat willen jullie nog meer verbieden gun een ander ook zijn plezier in het weekend.”

Ons antwoord daar op:

Beste ***,

We hebben inmiddels 30 emails gekregen van mensen die het met ons eens zijn. Een greep uit de reacties onderaan deze mail. Je kunt natuurlijk stellen dat al deze mensen gewoon maar domme zeikerds zijn die er op uit zijn om het pleziertje van de ander in het weekend te vergallen. Daarmee sluit je meteen de discussie en kun je alle verantwoordelijkheid van je bordje vegen, klaar opgelost. Immers JOUW pleziertje staat centraal en of een ander er hinder van heeft interesseert je dan niet?

Je zou ook kunnen denken ‘he wat vervelend dat mensen overlast ervaren van mijn hobby en wat kan ik eraan doen’. Natuurlijk zijn de bewoners er niet op uit om van alles te verbieden, maar het gaat erom dat iedereen van zijn weekend kan genieten, ook de bewoners, de wandelaars en de fietsers op de dijk. Wij rijden bijvoorbeeld graag met onze paarden in de duinen en op het strand, het strand is verboden voor paarden van maart tot en met oktober en dat vinden wij heel redelijk. Immers het strand is behoorlijk druk en dus is het in die periode ongeschikt om daar ook nog eens met paarden te gaan rijden, ,mountainbikers en loslopende honden. Ik ervaar dat helemaal niet als een beperking van MIJN pleziertje, ik snap dat ik het strand moet delen met anderen en dat doe ik graag, zodat een ander ook kan genieten. Op het strand rijden doen wij dan wel weer als het daar rustiger is. Iets dergelijks zou ook afgesproken kunnen worden voor de Zuiderdijk. Iedereen op z’n eigen tijd zijn of haar hobby uitoefenen, maar zonder dat er overlast ervaren wordt.

Dat er een serieus probleem is blijkt wel uit onderstaande reacties. Het kan niet zo zijn dat motorrijders het recht hebben om het weekend  van de dijkbewoners te vergallen, we leven hier samen dus moet je ook rekening met elkaar houden. Wij zijn ook best bereid om goede afspraken te maken en we zijn echt niet uit op een totaalverbod. Dat de bordjes ’60 km en lage toeren = minder overlast’ niet helpen moge duidelijk zijn.

“wij kunnen op zondag niet eens meer in de tuin zitten, we worden gek van de herrie”

“in het weekend wandelen we niet meer op de dijk, het is geen doen”

“wij gaan op zondag altijd weg, zodat we het niet hoeven aan te horen, eigenlijk vluchten we dus en dat is te gek voor woorden”

“ik ben ZZP-er en ik werk tegenwoordig dan maar in het weekend en ik neem maandag en dinsdag vrij, zodat ik rustig in de tuin kan zitten, in het weekend erger ik me wezenloos”

“afgelopen weekend stond het huilen me echt nader dan het lachen”

“wij zitten zo dicht aan de dijk dat we ook last hebben van de stank van de uitlaatgassen”

Onderwerp email “TT Zuiderdijk”

Onderwerp email “motorgeweld”

“ook wij hebben er erg veel last van het is afschuwelijk je hoort ze al van ver komen en toch schrik je er steeds weer van totale overlast”

“Ik probeer zo weinig mogelijk aandacht te schenken aan de herrie en de stank, immers, dat wat je aandacht geeft, groeit. Maar dat lukt dus niet altijd.”

“Ook wij zijn het meer dan zat en vinden dat de motoren buitenproportioneel veel gevaar maar ook geluidoverlast met zich meebrengen.”

“Gelukkig zijn de waterscooters nu uit het haventje bij Wijdenes verbannen. Nu de motoren nog.”

“en wat mij betreft ook over de onveilige situatie voor wandelaars en fietsers door deze motorfietsen”

“Het landelijk verkeersveiligheid beleid is gericht op het scheiden van voertuigen van verschillende snelheid. Hoe is het mogelijk dat op de Zuiderdijk kinderen en volwassenen onbeschermd moeten wandelen en fietsen terwijl motoren langs hen heen razen! Levensgevaarlijk en asociaal dat een kleine groep motorrijders een grote groep kinderen en volwassenen in gevaar mag brengen of verjagen van de dijk!”

“mij lijkt het heerlijk als er in het weekend geen motoren op de dijk rijden”

“de provincie Noord-Holland heeft dit gebied aangewezen als stiltegebied, dat betekent dat het geluidsniveau niet boven de 45 dB uit mag komen”

Kortom, hopelijk kunnen we eruit komen met z’n allen zodat IEDEREEN kan genieten van z’n welverdiende weekend. Dus ook u bent van harte  uitgenodigd om mee te komen denken maandag.

Geluidsoverlast

Zowel de ene enkele scheur-motor die je van verre hoort aankomen en nog lang hoort na razen, zijn ook de grote groepen irritant. Zeker als het meerdere grote groepen zijn. Dit is op een zondagmiddag in september, weliswaar was er een wegomleiding en is dit gefilmd op de kruising Elbaweg met de Zuiderdijk, maar normaal rijden deze groepen over de dijk.

Het toegestane geluidsvolume bij de gemiddelde motorfiets ligt op een hoger niveau dan dat van een personenauto – ongeveer 80 decibel tegenover 60 decibel. ‘Een Harley-Davidson mag meer decibel produceren dan een Honda’. De politie is maar beperkt toegerust voor het aanpakken van lawaaiklachten en aan speciale opsporingsambtenaren voor milieuovertredingen is al jaren een gebrek. Lawaaioverlast, hoewel een bekende aantaster van de gezondheid, is bij de overheid geen prioriteit. Motorrijders hebben zelf vaak gehoorbescherming in dus zijn zelf wél voorbereid op het effect van lawaai tijdens het rijden

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/motorlawaai-geldt-als-een-soort-grondrecht-een-ferrari-maakt-ook-lawaai~bb8c7e5dc/

De zuiderdijk ligt in een stiltegebied

We hebben de afgelopen weken niet stilgezeten en zijn op onderzoek uitgegaan. Het blijkt dat de zuiderdijk én een groot stuk daar omheen in een gebied vallen dat door de provincie Noord-Holland is aangewezen als stiltegebied.

Voor een stiltegebied geldt een maximale hoeveelheid geluid van 45 dB, landbouwvoertuigen uitgezonderd. Met de decibel schaal is echter iets vreemds aan de hand, deze is logaritmisch. Een vuistregel is dat bij een verdubbeling van het geluid er 3 dB bij komt. Bij 10x zoveel geluid komt er 10 dB bij, bij 100x zoveel geluid komt er 20 dB bij.

Dit is het bord dat normaal gesproken bij een stiltegebied geplaatst wordt.

Als de norm voor een stiltegebied 45 dB is en een motor geeft 65 dB is er dus al 100x zoveel geluid (in vermogen) dan is toegestaan!!! (Gemiddeld geeft één motor 75 dB op een afstand van 40 meter)

We hebben de provincie aangeschreven en een formeel verzoek ingediend om de borden voor stiltegebied te plaatsen bij de Zuiderdijk. Het antwoord daarop was:

Beste mijnheer Duijts,

Dank voor uw mail en uw opmerkzaamheid ten aanzien van de bebording. Zoals ik in ons telefoongesprek maandag heb aangegeven zijn wij momenteel bezig met een herijking van het stiltegebiedenbeleid. Hierbij zal ook het (her)plaatsen van bebording een aandachtspunt zijn. We nemen dit dus mee, te zijner tijd.

In de hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben,

Met vriendelijke groet,

Ons antwoord daarop:

Dank voor uw antwoord. Het is wel teleurstellend. Termen als  `herijking`, `aandachtspunt` , `het meenemen`, en vooral `te zijner tijd` zijn allemaal clichés voor iemand het bos in sturen en het op de langebaan schuiven.

Een daadkrachtig ambtenaar stuurt gewoon iemand met 10 borden en een kaart naar West-Friesland zodat de er eindelijk tenminste bekend is, dat er hier een stiltegebied is. 

Mijn opmerkzaamheid betreft niet zozeer de afwezigheid van borden, maar wel het feit dat ik nu, na hier 34 jaar in volkomen onwetendheid gewoond te hebben, ontdekt heb, dat het in de weekenden meest lawaaiige stuk van West-Friesland al heel lang door de provincie als stiltegebied is aangewezen.

Het plaatsen van een paar borden zou allicht iets kunnen helpen.

Andere gemeentes met hetzelfde probleem

Drechterland is niet uniek met het probleem van overlast van motoren op een dijk. Ook de gemeente Lingewaard en de gemeente Lopik hebben vergelijkbare problemen.

We hebben verder ook onderzocht wat er in andere gemeentes gedaan is. Een heel duidelijk beeld wat naar voren komt is dat de gemeente zeer waarschijnlijk een rechtszaak kan verwachten na het nemen van maatregelen. Er zijn twee grote motorclubs in Nederland die met én zonder succes rechtszaken tegen andere gemeentes hebben aangespannen en ze gaan tot de Raad van State aan toe, begin deze maand. De gemeente zal het dus zeer zorgvuldig moeten aanpakken en niet in dezelfde valkuilen trappen als de gemeente die de rechtszaak verloor.

In de gemeente Lingewaard is een verbod voor niet-bestemmingsverkeer, maar daar heb je in de praktijk weinig aan, want als de motorrijders zeggen dat ze op weg zijn naar een van de campings aan de dijk, bijvoorbeeld, kan er al niet gehandhaafd worden. Enkel een verbod op motoren zal direct tot een rechtszaak leiden waarbij ‘discriminatie’ het uitgangspunt is. Want, zo schrijft een van de motorclubs op hun website “Wij betalen wegenbelasting en hebben toch ook het recht om over deze dijken te rijden?”  (Het recht op herrie maken dus).

Alleen handhaven op overlast gaat ook niet werken, want overlast alleen wil niet zeggen dat iemand in overtreding is. Elke motor heeft een andere toelatingsnorm qua geluid. We zijn dan ook erg benieuwd naar de voorgestelde metingen die de gemeente wil laten uitvoeren. Wij hebben hier alvast een voorschot op genomen en met een decibelmeter gemeten wat de herrie is van één motor op zo’n 40 m van de dijk, dit gaat gemakkelijk tot 75 dB. Elke verdubbeling van het aantal motoren is een verhoging van 3 dB. Let wel de decibelschaal is logaritmisch, 10 dB erbij wil zeggen 10x zoveel geluid. 20 dB erbij is dus 100x zoveel geluid. Als de norm voor een stiltegebied 45 dB is en een motor geeft 65 dB is er dus al 100x zoveel geluid (in vermogen) dan toegestaan!!!

De gemeente Lopik heeft het goed aangepakt, de motorclubs verloren de rechtszaken, zij hebben een pilot gedraaid waarbij de motoren in het weekend direct geweerd werden en hebben daarna de resultaten onderzocht:

“In tegenstelling tot Lingewaard heeft Lopik ten eerste goed onderbouwd dat “grote aantallen motorfietsen in het weekend afbreuk doen aan de door verweerder in zijn beleid tot uiting gebrachte karaktereigenschappen van de Lekdijk”. Daarmee wordt vooral gebruik door fietsers bedoeld, zoals expliciet vermeld in de uitspraak. Daarnaast heeft Lopik aan de hand van een pilot uit 2017 “kunnen oordelen dat de vermindering van het aantal motorfietsen bijdraagt aan de afname van overlast”.” Over een paar weken volgt de uitspraak van de Raad van State over de situatie van de Lekdijk.

De uitspraak zal zeer binnenkort volgen, zodra deze beschikbaar is, plaatsen we de uitspraak ook op deze website.

Reacties op het pamflet

Half september hebben een aantal buren het plan opgevat om actie te gaan voeren. De afgelopen zomer liep de overlast van motoren de spuigaten uit. Zelfs zo erg dat mensen overwegen om hun huis aan de Zuiderdijk maar te verkopen, omdat ze er niet meer tegen kunnen.

We hebben aan de dijk en vlakbij de dijk een pamflet verspreid en de reacties daarop waren overdonderend.

We bleken niet de enigen waarbij het huilen nader stond dan het lachen. We kregen meer dan 40 emails.

“wij kunnen op zondag niet eens meer in de tuin zitten, we worden gek van de herrie”

“in het weekend wandelen we niet meer op de dijk, het is geen doen”

“wij gaan op zondag altijd weg, zodat we het niet hoeven aan te horen, eigenlijk vluchten we dus en dat is te gek voor woorden”

“ik ben ZZP-er en ik werk tegenwoordig dan maar in het weekend en ik neem maandag en dinsdag vrij, zodat ik rustig in de tuin kan zitten, in het weekend erger ik me wezenloos”

“afgelopen weekend stond het huilen me echt nader dan het lachen”

“wij zitten zo dicht aan de dijk dat we ook last hebben van de stank van de uitlaatgassen”

Onderwerp email “TT Zuiderdijk”

Onderwerp email “motorgeweld”

“ook wij hebben er erg veel last van het is afschuwelijk je hoort ze al van ver komen en toch schrik je er steeds weer van totale overlast”

Ik probeer zo weinig mogelijk aandacht te schenken aan de herrie en de stank, immers, dat wat je aandacht geeft, groeit. Maar dat lukt dus niet altijd.”

“Ook wij zijn het meer dan zat en vinden dat de motoren buitenproportioneel veel gevaar maar ook geluidoverlast met zich meebrengen.”

“Gelukkig zijn de waterscooters nu uit het haventje bij Wijdenes verbannen. Nu de motoren nog.”

“en wat mij betreft ook over de onveilige situatie voor wandelaars en fietsers door deze motorfietsen”

“Het landelijk verkeersveiligheid beleid is gericht op het scheiden van voertuigen van verschillende snelheid. Hoe is het mogelijk dat op de Zuiderdijk kinderen en volwassenen onbeschermd moeten wandelen en fietsen terwijl motoren langs hen heen razen! Levensgevaarlijk en asociaal dat een kleine groep motorrijders een grote groep kinderen en volwassenen in gevaar mag brengen of verjagen van de dijk!”

“mij lijkt het heerlijk als er in het weekend geen motoren op de dijk rijden”

“de provincie Noord-Holland heeft dit gebied aangewezen als stiltegebied, dat betekent dat het geluidsniveau niet boven de 45 dB uit mag komen”

“ik heb overwogen om mijn huis te koop te zetten, ik kan er niet meer tegen”

“Wij wonen niet direct aan de dijk, maar ook wij horen ze van Schellinkhout af optrekken en bij Broekerhaven weer afremmen”

Overlast Zuiderdijk

Het aantal motorrijbewijzen is gestegen van 100.000 in de jaren ’80 naar ruim 1,5 miljoen in 2019. Dit heeft z’n weerslag op onder andere het verkeer op de zuiderdijk in West-Friesland. Bewoners aan de dijk en vlakbij de dijk ervaren grote hinder van motoren in het weekend, zowel de enkeling die vol gas over de dijk scheurt als de grote groepen. Van Schellinkhout tot aan Broekerhaven wordt overlast ervaren, maar ook de dorpen Wijdenes, Oosterleek en hele grote delen van Venhuizen.

Tegelijkertijd bij dit filmpje is het aantal decibel gemeten met een geijkte app. Als er 3dB bijkomt, betekent dat dat de ‘hoeveelheid’ geluid verdubbelt, het vermogen verdubbelt. Deze meting is gedaan op 40 meter afstand, dat betekent dat op 20 meter afstand het geluidsniveau 81 dB was en op 10 meter 87 dB, vergelijkbaar met een motorkettingzaag en dat dus bij elke voorbijrijdende motor opnieuw. Op een mooie voorjaarsdag rijdt er gemiddeld elke drie minuten één of meerdere motoren (groep) voorbij.