Home

contact? overlastzuiderdijk@gmail.com

Het aantal motorrijbewijzen is gestegen van 100.000 in de jaren ’80 naar ruim 1,5 miljoen in 2019. Dit heeft z’n weerslag op onder andere het verkeer op de zuiderdijk in West-Friesland. Een dijk die grenst aan een stiltegebied en een natura2000 gebied.

Zuiderdijk ter hoogte van Oosterleek

Bewoners aan de dijk en vlakbij de dijk ervaren grote hinder van motoren in het weekend, zowel de enkeling die vol gas over de dijk scheurt, als de grote groepen. Van Schellinkhout tot aan Broekerhaven wordt overlast ervaren, maar ook in de dorpen Wijdenes, Oosterleek en hele grote delen van Venhuizen. Bewoners geven ook aan gezondheidsklachten te hebben door het buitenproportionele lawaai die motorrijders veroorzaken, zo bleek uit onze enquête. Daar waar café’s en evenementen moeten voldoen aan strenge geluidsnormen en vergunningen moeten aanvragen, mogen motorrijders ongehinderd straffeloos 106 dB produceren, tweemaal zoveel herrie als de norm voor een popconcert.

De bewoners zijn nu opgestaan en willen van deze overlast af en toe werken naar een weekend verbod voor motoren. Behalve de geluidsoverlast, doen er zich ook onveilige situaties voor. De dijk wordt gebruikt door allerlei groepen recreanten, wandelaars, fietsers, wielrenners, mountainbikers, tuktuks, solexen, auto’s en niet te vergeten de badgasten op de diverse strandjes langs de dijk.

Wilt u contact met ons? Mail dan overlastzuiderdijk@gmail.com

De overlast op zondag 5 april 2020, meer dan 1000 motoren gingen op één dag over de dijk

Meer filmpjes kunt u vinden op ons Youtube-kanaal