Home

Het aantal motorrijbewijzen is gestegen van 100.000 in de jaren ’80 naar ruim 1,5 miljoen in 2019. Dit heeft z’n weerslag op onder andere het verkeer op de zuiderdijk in West-Friesland. Bewoners aan de dijk en vlakbij de dijk ervaren grote hinder van motoren in het weekend, zowel de enkeling die vol gas over de dijk scheurt, als de grote groepen. Van Schellinkhout tot aan Broekerhaven wordt overlast ervaren, maar ook in de dorpen Wijdenes, Oosterleek en hele grote delen van Venhuizen.

Tegelijkertijd bij dit filmpje is het aantal decibel gemeten met een geijkte app, gedurende een halve minuut. Als er 3dB bijkomt, betekent dat dat de ‘hoeveelheid’ geluid verdubbelt; het vermogen verdubbelt. Deze meting is gedaan op 40 meter afstand, dat betekent dat op 20 meter afstand het geluidsniveau 81 dB was en op 10 meter 87 dB, vergelijkbaar met een motorkettingzaag en dat dus bij elke voorbijrijdende motor opnieuw. Op een mooie dag rijdt er gemiddeld elke drie minuten één of meerdere motoren voorbij.

Screenshot van de dB-meting

De bewoners zijn nu opgestaan en willen van deze overlast af en toe werken naar een weekend verbod voor motoren. Behalve de geluidsoverlast, doen er zich ook onveilige situaties voor. De dijk wordt gebruikt door allerlei groepen recreanten, wandelaars, fietsers, wielrenners, mountainbikers, tuktuks, solexen, auto’s en niet te vergeten de badgasten op de diverse strandjes langs de dijk.

Net als bij het strand van de Noordzee is de grote topdrukte op de dijk vooral in het weekend en op feestdagen. Op het strand zijn wel afspraken gemaakt om de verschillende groepen te spreiden. Zo mogen mountainbikers, kite surfers en ruiters van maart tot oktober niet op het strand komen.

Deze website is onderdeel van de actie tegen de overlast. Hier zal nieuws over de situatie gedeeld worden, beleidsmatige zaken en overige interessante artikelen m.b.t. geluidsoverlast.

Wilt u contact met ons? Mail dan overlastzuiderdijk@gmail.com